Om meg!

Etter både for mange år på universitetet, og samtidig alt for få år på universitetet, har jeg funnet ut at jeg har rimelige lave life skills. Derimot har jeg både høyt studielån, mange studiepoeng, flere grader og en jobb jeg trives utrolig godt med.

$$\mathcal{\text{Flere år på universitetet}\neq\text{Life skills}}$$ Først og fremst er jeg småbarnsfar og kjæreste, men utover at de politiske temaene her kan bli påvirket av det vil dere nok ikke se mye av det. Derimot vil dere nok oppdage at jeg er lektor (med opprykk), jeg har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU, mastergrad i fredsstudier fra UiT, og holder på med en bachelorgrad i religionsvitenskap fra UiB. Ikke det at jeg føler at jeg snart er ferdig... $$\mathcal{\text{Christian}=\infty\:\text{student}}$$ Jeg jobber i dag som lektor ved Akademiet Videregående Skole i Bergen, hvor jeg underviser i alle programfagene i IKT-Servicefag. Noe som forøvrig er rett og rimelig ettersom jeg er i overkant nerdete. Mine nerdete hjertebarn er for tiden (men er ikke begrenset til...); Raspberry $\pi$, Magic TG, og Assassins Creed. Dette kommer jo da selvfølgelig i tillegg til at jeg er svært faglig nerdete... $$\mathcal{\text{Ateist}\neq\text{Anti-Teist}}$$ Ved siden av å være lektor er jeg også konfirmasjonsleder for Human-Etisk Forbund, hvor jeg virkelig får brukt alt av min erfaring fra religionsvitenskap, fra læreryrket, fra det å ha et klart perspektiv på hva jeg mener om religion, og hvilke politiske refleksjoner jeg ønsker at og mener at ungdommen i dag bør ta. Både i forhold til sine egne levevilkår, og i forhold til levevilkårene til de andre steder i verden. Både når det kommer til kjønn, system, og muligheter for de små, men viktige, endringer. $$\mathcal{\bigg(\text{Feminisme}>Kjønn\bigg)\neq\text{Misandri}}$$ Jeg er feminist. Det kan nesten ikke sies tydeligere enn det. Jeg ser på feminisme som en ren nødvendighet og som noe mer enn bare kampen for kvinners rettigheter. Det dreier seg selvfølgelig også om det, men viktigere enn det så dreier det seg om å se, og kjempe mot, de strukturene i samfunnet, lokalt, regionalt, og globalt, som hindrer mennesker i å nå sine mål, ønsker, drømmer og sitt potensiale. Enten de er patriarkalske, økonomiske, politiske, eller er bygget opp av tradisjoner. Det dreier seg også om å åpne øyne til de som kanskje ikke vet at de har lukkede øyne og det dreier seg om å endre på uskyldige ting som kanskje rammer flere enn det man tror. Selv om det kanskje er noe så uskyldig som en naken kvinne på en plakat som virkelig ikke har salgsmål som kan forsvare denne nakenheten. $$\mathcal{\pi\times z \times z \times a }$$ Denne bloggen vil med andre ord ha bloggposter som spenner over en bred rekke med temaer, men jeg vil aldri love å skrive å ofte. De fire første blogginnleggene ble postet om smått og stort i løpet av de tre første årene. Det er er med andre ord kvalitet jeg leter etter, ikke kvantitet. Jeg skriver blogginnlegg om de tingene jeg føler at det er et behov for å skrive et blogginnlegg om, ikke det at jeg alltid klarer å demonstrere den helt store samfunnsmessige nytten. Det vil med andre ord være bloggposter som tar for seg en eller flere av de mange tingene som opptar meg, enten det er politikk, religion, nerdeting, eller noe annet. $$\mathcal{\frac{\text{Spørsmålet om livet, universet og alt mulig}}{\text{Deep Thought}}=42}$$

Christian Lomsdalen
Christian har misforstått blogging, men skriver mye. Stort sett om skole, politikk, religion, eller teknologi. Grunnleggende nerdete, og feminist, ateist, og humanist.
Mine Innfall, Lomsdalen.im