Fraværsgrensen, det rene vanvidd

Innføringen av fraværsgrensen ble blant annet begrunnet med at lærerne ønsket den. Det er åpenbart at det var feil. Resultatet er grunnleggende urettferdighet for elevene.

Skuffende av Arbeiderpartiet og Giske

Trond Giske sår tvil om en arbeiderpartiregjering vil gjøre noe med KRLE-faget og sier at det er om faget fører til mindre kristendomsundervisning som eventuelt vil føre til et ønske om å endre faget. Dette er bak mål, av flere grunner.

Kan vi nå etablere at gudstjenestene er foreldrenes ansvar?

Det er en del ting jeg vil ha inn i skolen, og det er mange ting vi som samfunn vi vil ha inn i skolen. Å ta med kristne elever på gudstjeneste bør derimot være foreldrenes ansvar – ikke fellesskolens.

Norske elever fortjener en ny seksualitetsundervisning

Elever som sexutnyttes i fadderordninger på videregående og gutter som ikke helt vet hvordan de skal tolke jentene har en ting til felles – de har behov for en bedre, grundigere og mer fokusert seksualitetsundervisning. Da slipper vi kanskje i fremtiden middelaldrende advokater som forsvarer voldtekt også…

Skolegudstjenestene må ut av fellesskolen

I løpet av det siste tiåret har statskirken vært i en skilsmisseprosess med staten. Skolegudstjenestene er en av kirkens privilegier som bør forsvinne i den videre prosessen.

Regjeringen angriper asylbarna

Horne vil svekke rettighetene til de enslige mindreårige asylsøkerne med nytt lovforslag. Denne jakten på asylbarna må stoppes.

Dette sementerer det kjønnstypiske ved aktivitetene…

Psykolog Lindgren hevder man nedvurderer ”jenteaktivitetene” når man kritiserer SFO-programmet ved Steindal skole. Problemet er tvert i mot at skolen sementerer noen aktiviteter som kjønnede.

Hvordan skal vi gravlegges i fremtiden?

Dagens gravferd er plasskrevende og lite miljøvennlig. Vi holder på å få et problem. Et gravferdsproblem. Et problem som for så vidt alltid har vært der, men som blir forsterket og forverret når befolkningen øker. Hvor skal vi gjøre av våre døde?

Krev heller forandring

Dagens finansieringsordning for Den norske kirke og andre tros- og livvsynsamfunn er overmoden for revidering.

Kompetansemål 101

Magnus Thue prøver i Vårt Land 12. ­august å rette opp inntrykket etter et heller forvirrende intervju om kompetansemål i KRLE i Vårt Land 8. august. Resultatet blir litt under middels.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS