Moralisme er ikke løsningen

"Hit, men ikke lengre", skriver Usman Rana i Vårt Land 15. januar. Teksten hadde fungert bedre om de ikke hvilte på en ide om at det er den moderne ungdomskulturen og promiskuiteten som legger grunnlaget for #metoo-sakene vi ser i dag. Løsningen på problemet er bedre seksualitetsundervisning, ikke mer moralisme.

#metoo - seksualitetsundervisning er nøkkelen

Seksuell trakassering florerte også før den seksuelle revolusjonen på 60- og 70-tallet, vi hørte bare ikke så mye om det. Så svaret på problemet er mer seksualitetsundervisning med fokus på grenser, integritet og identitet - ikke en retur til en "bibelsk seksualnorm".

Menneskerettighetene er premisset for seksualitetsundervisningen

Elevene har etter menneskerettighetene krav på god og riktig informasjon om seksualitet, samliv, og identitet. De har også krav på god tilgang til prevensjonsmidler og informasjon om hvordan de skal brukes.

Ikke for tradisjonens egen skyld

Tradisjoner kommer i mange varianter, noen av dem tåler tidens tann bedre enn andre. Det er viktig å huske på at tradisjoner kan være fint, men at det aldri må være for tradisjonens egen skyld vi beholder dem. Derfor bør kongehuset avvikles.

Politikernes oppgaver som folkevalgte

Det er problematisk når de som etter ekteskapsloven har vigselsrett ber seg fritatt på grunn av en av gruppene de må gjennomføre vigsler for. Det sender uheldige signaler om mangel på likeverd.

Fritaksretten er generell og krever ikke religionsutøvelse

Det er besynderlig å se at politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet og jurist Hannah Atic ikke forstår fritaksparagrafen i opplæringsloven. Jeg forventer mer av kunnskapspartiet Høyre...

Skolens ansvar for trosopplæringen opphørte i 1969

Norsk skole er en fellesskole, for hele mangfoldet av norske elever. For å sikre dette ble dåpsopplæringen løftet ut av skolen i 1969, gudstjenester er ikke lenger en del av religionsundervisningen, og lærerens tro er ikke lenger relevant for hvilke fag man underviser.

Skolegudstjenestenes problematiske plass i skolen

Skolegudstjenestenes plass i skolen er definitivt ikke uproblematisk og ingen nødvendighet for å oppfylle skolens dannelsesoppdrag.

Skolegudstjenester er ingen nødvendighet

Gudstjenester i skoletiden er i seg selv problematisk – uavhengig av hvor stor andel av elevene som er født i Norge eller ikke. Forkynnelse hører ikke hjemme i en fellesskole.

Åpent brev til Os ungdomsskule om skolegudstjenester

Mange norske barne- og ungdomsskoler inviterer i disse dager til skolegudstjenester i samarbeid med Den norske kirke. Det er allikevel noe jeg stusser over ved informasjonen fra Os ungdomsskule.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS