Til dere foreldre på små steder som sier nei til skolegudstjenester

Tusen takk til deg som velger å stå oppreist når bygdedyret herjer som verst med de som velger å si ifra mot forkynning i skoletiden. Tusen takk til deg som forsiktig ymter frem på foreldremøtet eller FAU-møtet at du kunne tenke deg aktiv påmelding eller til og med at skolegudstjenesten ble droppet. Tusen takk til deg som først tar kampen og så trekker deg litt tilbake når det blir for mye. Tusen takk til dere alle sammen. Enten du velger å ta en av de åpne kampene eller du velger å la det bli med å snakke med barnet ditt om opplevelsen barnet hadde i kirken. Tusen takk!

Skolegudstjenester må ut – men ikke på grunn av innvandrere

I Trønder-Avisa 26. november argumenterer Erik Fløan for å at det er feil å droppe skolegudstjenester på grunn hensyn til innvandrere. Dette er en stråmann uten like ettersom ingen mot skolegudstjenester argumenterer med dette.

Besøk er ikke det samme som gudstjeneste

Mathisen og Benestad prøver igjen å tegne et bilde av skolegudstjenestene som ikke stemmer – de kan ikke forandre det faktum at gudstjenester er forkynnelse. De kommer heller ikke unna at besøk hos andre religioner bare er ment å være besøk. Ikke religionsutøvelse – som ville vært å behandle trossamfunnene likt.

Problemet med skolegudstjenester

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagen 18.11.2016 med samme tittel.

Problemet med skolegudstjenester er verken krenkethet eller nye landsmenn. Problemet med skolegudstjenester er at det er forkynnelse i fellesskolen og at det stigmatiserer ”oss andre”.

Du kan bli norsk uten å gå i skolegudstjeneste

Anders Tyvand og Knut Arild Hareide går langt i å knytte skolegudstjenester sammen med norskhet – ”vi andre” reduseres til et b-lag av nordmenn…

Det er 185 gudstjenester i året på Voss

Det var 185 gudstjenester i Voss kommune i 2015 – 172 av dem er ikke organisert for å passe inn i åpningstiden til skole og barnehage. Det burde med andre ord være mulig for barna på Voss å komme seg til gudstjeneste uten skolegudstjeneste.

Det er 62 000 gudstjenester i året

Den norske kirke avholder 62 000 gudstjenester i året. Det burde være mulig for elevene å få deltatt på en av disse fremfor å gå på gudstjenester i skoletiden

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS