Trosopplæring – ingenting i skolen å gjøre

Skolen er en arena for læring og formidling av kunnskap. Det er her barna skal lære kritisk tenkning og utvikle forskeren i seg. I et slikt bilde er det ikke plass til trosopplæring, eller forkynning av et livssyn som riktigere enn et annet. Likevel bruker skolene masse tid på hvert klassetrinn i samarbeid med kirken, og benytter seg av deres opplegg som ofte er utarbeidet av de som er ansatt for å drive trosopplæring.

Det nye testamentet inneholder mytiske elementer

Det er ukontroversielt å hevde at det nye testamentet inneholder både historiske og mytiske elementer. Det svekker soleklart verdien av Bibelen som historisk kilde, men det gjør den ikke verdiløs.

Kan jeg få bli kompostert?

Hvis jeg vil komposteres når jeg dør så kan jeg ikke det med dagens lovverk. Dagens gravferdslov tillater det ikke, og disse begrensningene begynner å bli et problem.

Vi har en veileder, takk.

Vi har allerede en veileder for gudstjenester i skoletiden. Vi trenger ikke en ny en. Det vi trenger er at dere politikerne sørger for at skolene, som i dag ikke følger det regelverket vi allerede har, begynner å gjøre det.

Livssyns-Norge i utvikling

Utvikling på livssynsområdet må få konsekvenser for politikken som føres i Norge. Hvem som skal gå med dødsbudskap er bare en av endringene som må skje.

Det blir ikke ro om skolegudstjenestene

De konservative partiene håper at et vedtak om at alle skoler må ha gudstjenester i skoletiden skal skape ro om skolegudstjenestene, det vil ikke bli resultatet.

Kirkeasyl, en nødvendig sikkerhetsventil

Som humanist er jeg er prinsipielt enig at samfunnet ikke kan akseptere at trossamfunns lokaler skal fungere som lovløse eller straffefrie. Jeg tror allikevel at kirkeasyl fremdeles er en nødvendig sikkerhetsventil.

Sider