Mer av det samme er ikke løsningen, Skjeggestad

Helene Skjeggestad kommenterer 10.08 at sommerferien nok er for lang, og at løsningen derfor er lengre skoleår, ikke sommerskole. Mer av det samme er nok heller ikke løsningen på sommerferieproblematikken.

Helsesøster søkes!

I vårhalvåret var det mangelen på helsesøster på Ytrebygda skole som skapte mye oppstuss, men visste du at Skranevatnet skole heller ikke har den helsesøsterdekningen skolen skal ha?

Obligatorisk sommerskole for elever som sliter er ikke løsningen

Robin Ulriksen fra NIFU ønsker at vi skal prøve ut obligatorisk sommerskole for elever som sliter i norsk skole. Dette er ikke riktig medisin for de elevene som allerede opplever lav skolemotivasjon og har få mestringsopplevelser i skolen.

Hva er alternativet?

Når Rolf Kjøde langer ut mot Pride og anerkjennelsen av at mennesker har forskjellige seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter så dukker det bare opp et spørsmål hos meg – Hva er alternativet til å la folk leve sine liv i ærlighet til og i tråd med sin egen identitet?

Å påstå at Jesus var Guds sønn er en ekstraordinær påstand

Bibelen blander myter og historiske fakta, og kan ikke brukes som bevis på at Jesus var Guds sønn. Det er et trosspørsmål og en slik bevisføring blir sirkelargumentasjon.

Trosopplæring – ingenting i skolen å gjøre

Skolen er en arena for læring og formidling av kunnskap. Det er her barna skal lære kritisk tenkning og utvikle forskeren i seg. I et slikt bilde er det ikke plass til trosopplæring, eller forkynning av et livssyn som riktigere enn et annet. Likevel bruker skolene masse tid på hvert klassetrinn i samarbeid med kirken, og benytter seg av deres opplegg som ofte er utarbeidet av de som er ansatt for å drive trosopplæring.

Det nye testamentet inneholder mytiske elementer

Det er ukontroversielt å hevde at det nye testamentet inneholder både historiske og mytiske elementer. Det svekker soleklart verdien av Bibelen som historisk kilde, men det gjør den ikke verdiløs.

Norske barn har tilbud om minst 52 gudstjenester i året ...

Jonas Andersen Sayed er bekymret for at norske barn ikke får nok tilbud om gudstjenester i løpet av et år – det har de i dag.

Kan jeg få bli kompostert?

Hvis jeg vil komposteres når jeg dør så kan jeg ikke det med dagens lovverk. Dagens gravferdslov tillater det ikke, og disse begrensningene begynner å bli et problem.

Vi har allerede en veileder for skolegudstjenester

Den norske skole har allerede en veileder om gudstjenester i skoletiden, utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Problemet er at mange skoler ikke følger den.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS