Det nye testamentet inneholder mytiske elementer

Det er ukontroversielt å hevde at det nye testamentet inneholder både historiske og mytiske elementer. Det svekker soleklart verdien av Bibelen som historisk kilde, men det gjør den ikke verdiløs.

Norske barn har tilbud om minst 52 gudstjenester i året ...

Jonas Andersen Sayed er bekymret for at norske barn ikke får nok tilbud om gudstjenester i løpet av et år – det har de i dag.

Kan jeg få bli kompostert?

Hvis jeg vil komposteres når jeg dør så kan jeg ikke det med dagens lovverk. Dagens gravferdslov tillater det ikke, og disse begrensningene begynner å bli et problem.

Vi har allerede en veileder for skolegudstjenester

Den norske skole har allerede en veileder om gudstjenester i skoletiden, utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Problemet er at mange skoler ikke følger den.

Vi har en veileder, takk.

Vi har allerede en veileder for gudstjenester i skoletiden. Vi trenger ikke en ny en. Det vi trenger er at dere politikerne sørger for at skolene, som i dag ikke følger det regelverket vi allerede har, begynner å gjøre det.

Om Jesus var Guds sønn er et trosspørsmål

Det er interessant å lese at jeg har stilt spørsmålstegn ved om Jesus er en historisk person eller ikke. All den tid jeg ikke har gjort det.

Livssyns-Norge i utvikling

Utvikling på livssynsområdet må få konsekvenser for politikken som føres i Norge. Hvem som skal gå med dødsbudskap er bare en av endringene som må skje.

Det blir ikke ro om skolegudstjenestene

De konservative partiene håper at et vedtak om at alle skoler må ha gudstjenester i skoletiden skal skape ro om skolegudstjenestene, det vil ikke bli resultatet.

Kirkeasyl, en nødvendig sikkerhetsventil

Som humanist er jeg er prinsipielt enig at samfunnet ikke kan akseptere at trossamfunns lokaler skal fungere som lovløse eller straffefrie. Jeg tror allikevel at kirkeasyl fremdeles er en nødvendig sikkerhetsventil.

Kirkeasyl, en nødvendig sikkerhetsventil

Fritanke.no har spurt styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, og en rekke av forbundets fylkesledere om de støtter kirkeasylordningen som har kommet i fokus etter at politiet hentet ut en afghansk familie fra en frikirke i Fitjar i Hordaland. Et flertall av de spurte tar til ordet for at denne ordningen bør avvikles. Jeg er ikke uenig, men jeg tror at vi må tenke oss om én gang til før vi gir et endelig svar i en sak som denne.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS