Ja til RLE!

RLE-faget er igjen truet. Det er denne gangen truet fra humanistisk og atetistisk side. Human-Etisk Forbund foreslo tidligere denne uken å fjerne RLE-faget fordi det var så mye uro rundt det, fordi KrF ønsker å innføre KRLE/minst 55% kristendom i faget, og fordi det er lærere og skoler som ikke følger forskriftene og opplæringsloven når det gjelder hvordan faget skal undervises. Det skal nok ikke stikkes under en stol at problemene rundt skolegudstjenesten nok også virker inn på dette.

Hva jeg tror et niqab-forbud vil føre til...

Det debatteres i dag om man skal innføre forbud mot enten 1). heldekkende religiøse klesplagg eller 2). maskering i det offentlig rom. Dette er ment som en hjelp til de kvinnene som blir tvunget til å bære disse plaggene, men jeg tenker at et slikt forbud vil i stor grad være kontraproduktivt. Det vil være andre ting som i større grad vil få kvinner ut av slike plagg. Det vil jeg komme tilbake til i en senere artikkel. Dette er hva jeg tror at et slikt forbud vil føre til:

  Hva feminisme er for meg

  Denne artikkelen startet startet egentlig som en gjennomgang av hvorfor jeg er feminist, men den ser ut til å ha endt opp som en artikkel om hva feminismen er for meg, hvorfor det er viktig, og hvilke problemer feminismen adresserer. Dette er ingen teoretisk gjennomgang, men jeg vil forsøke å gå så nærme inn på de forskjellige elementene som jeg ser fornuftig i en slik bloggartikkel.

  Er magedans OK?

  Magedans for meg fremstår som "stripping fra før strippestangen ble funnet opp", særlig når man vet hvilken betydning magedansen har hatt. Særlig da i forbindelse med haremene eller lignende steder. Det gav meg rett og slett en dårlig følelse det å se på det, og da blir spørsmålet, er det okei med magedans bare fordi det er tradisjon? Vil vi om 300 år ta med familie, venner og ansatte på stripping?

  Finansiering av DNK og andre trossamfunn

  Det eksisterer en del myter og misforståelser vedrørende hvordan Folkekirken, Den Norske Kirke (DNK) finansieres, hvordan de andre tros- og livssyns-samfunnene finansieres, og hva som skjer med pengene mine når jeg er, eller ikke er, medlem av et tros- og livssyns-samfunn. Derfor tenkte jeg at jeg skulle forsøke å redegjøre for dette på en grei måte her.

  Hva har telefonen din gjort for deg i det siste?

  Ja, sett bort i fra at du selvfølgelig er koblet til omverdenen i langt større grad enn uten en mobiltelefon og at du aldri er logget av Facebook lengre, hva har faktisk telefonen din gjort for deg i det siste? En smarttelefon har mange innstillinger som man gjerne endrer noen ganger om dagen, enten det er for å spare strøm, slippe plagsomme varslinger eller for å forstyrre andre minst mulig.

  RBs fokus på unge foreldre

  Dette debattinnlegget ble trykket i 25.07.2015 under tittelen "".

  Artikkelen "Nytt barn, ny hverdag" om unge foreldre, i RB 4. desember er på mange måter flott, den viser at også unge mennesker oppleve det som noe positivt å få barn, men det er et stort men i denne artikkelen. Det virker som skribenten, både i artikkelen og i sin egen kommentar, kun fokuserer på hva som ikke lenger er mulig å gjøre og hva de "mister". Jeg m å si at jeg virkelig ikke skjønner dette fokuset.

  Usmakelig av Bråten

  Willy Bråten, i ditt leserinnlegg i RB 3. november skriver du at det er noe usmakelig over sorteringen av hvem som skal få og hvem som ikke skal få influensa-vaksinen først, men da spør jeg deg, hvordan skulle vi ellers gitt ut influensavaksinen? Og det allerhelst på en måte som tok seg av de som trengte den aller mest?

  Sider