Spørsmål å stille skolen om skolegudstjenester

Det er mange skoler som tar med elevene på skolegudstjenester før kristne høytider som jul, påske og pinse. Det er også veldig mange skoler som har et problematisk forhold til regelverket for skolegudstjenestene og som dermed ikke har lov til å ta elevene med på skolegudstjenester. Dette er krav som er satt opp for å beskytte de religiøse minoritetene i Norge.

Hva med å innføre "Summer Reading Programs" i Norge?

I mange filmer og bøker som fremstiller livet i amerikanske skoler ser man ofte at elevene over sommeren får i oppgave å lese et visst antall bøker. Enten dette er klassikere, nyere bøker eller bøker elevene selv har valgt ut. Dette ser ut til å variere litt. Dette gjøres for at elevene skal få en viss felles dannelse (ved klassisk litteratur eller der alle leser de samme bøkene), for å forhindre det som kalles "summer learning loss" eller "summer slide", og for å minske gapet mellom elevene med forskjellig sosioøkonomisk bakgrunn.

Mine webprosjekter

Jeg holder til enhver tid på med flere forskjellige webprosjekter til enhver tid. Noen domener fungerer som e-postdomener eller hjem til testsider, dette gjelder særlig Lomsdalen.im og Marste.in mens andre prosjekter har egne domenenavn. Noen av webprosjektene mine er mine egne ideer og initiativer, men noen har jeg satt opp for andre. De fleste sidene er satt opp hos Digital Ocean som jeg kjøper serverkapasitet hos. Dette innlegget er tenkt som en presentasjon av de siden jeg jobber med i år.

Feminist, javisst!

Jeg er feminist, for min del er det en selvfølge, og på mange måter ble jeg født inn i det, med minst to generasjoner før meg som er feminister. Men det er mange grunner til at jeg har "tatt opp den arven", og jeg vil prøve å summere det opp her.

Ja til RLE!

RLE-faget er igjen truet. Det er denne gangen truet fra humanistisk og atetistisk side. Human-Etisk Forbund foreslo tidligere denne uken å fjerne RLE-faget fordi det var så mye uro rundt det, fordi KrF ønsker å innføre KRLE/minst 55% kristendom i faget, og fordi det er lærere og skoler som ikke følger forskriftene og opplæringsloven når det gjelder hvordan faget skal undervises. Det skal nok ikke stikkes under en stol at problemene rundt skolegudstjenesten nok også virker inn på dette.

Hva jeg tror et niqab-forbud vil føre til...

Det debatteres i dag om man skal innføre forbud mot enten 1). heldekkende religiøse klesplagg eller 2). maskering i det offentlig rom. Dette er ment som en hjelp til de kvinnene som blir tvunget til å bære disse plaggene, men jeg tenker at et slikt forbud vil i stor grad være kontraproduktivt. Det vil være andre ting som i større grad vil få kvinner ut av slike plagg. Det vil jeg komme tilbake til i en senere artikkel. Dette er hva jeg tror at et slikt forbud vil føre til:

Hva feminisme er for meg

Denne artikkelen startet startet egentlig som en gjennomgang av hvorfor jeg er feminist, men den ser ut til å ha endt opp som en artikkel om hva feminismen er for meg, hvorfor det er viktig, og hvilke problemer feminismen adresserer. Dette er ingen teoretisk gjennomgang, men jeg vil forsøke å gå så nærme inn på de forskjellige elementene som jeg ser fornuftig i en slik bloggartikkel.

Er magedans OK?

Magedans for meg fremstår som "stripping fra før strippestangen ble funnet opp", særlig når man vet hvilken betydning magedansen har hatt. Særlig da i forbindelse med haremene eller lignende steder. Det gav meg rett og slett en dårlig følelse det å se på det, og da blir spørsmålet, er det okei med magedans bare fordi det er tradisjon? Vil vi om 300 år ta med familie, venner og ansatte på stripping?

Finansiering av DNK og andre trossamfunn

Det eksisterer en del myter og misforståelser vedrørende hvordan Folkekirken, Den Norske Kirke (DNK) finansieres, hvordan de andre tros- og livssyns-samfunnene finansieres, og hva som skjer med pengene mine når jeg er, eller ikke er, medlem av et tros- og livssyns-samfunn. Derfor tenkte jeg at jeg skulle forsøke å redegjøre for dette på en grei måte her.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS