Byrådens store oppgave

Human-Etisk Forbund Hordaland har i sitt arbeide med å kartlegge religionsutøvelse i bergensskolene avdekket en utstrakt ukultur for religionsutøvelse i bergensskolene. Også mine egne diskusjoner med andre lærere i bergensområdet har bekreftet dette.

Religionsutøvelse i skolen, det skjer ikke bare i Bergen

Human-Etisk Forbund Hordaland har i sitt arbeide med å kartlegge religionsutøvelse i bergensskolene avdekket en utstrakt ukultur for religionsutøvelse i bergensskolene. Mine egne diskusjoner med lærere fra hele landet tilsier at dette også skjer i andre byer og steder i Norge.. Det er med jevne mellomrom også nyhetsinnslag om ikke-reglementert religionsutøvelse i Norges skoler.

Utstrakt ukultur

Religionsutøvelse i bergensskolene er et problem hele året, ikke bare i desember.

Spørsmål å stille skolen om skolegudstjenester

Det er mange skoler som tar med elevene på skolegudstjenester før kristne høytider som jul, påske og pinse. Det er også veldig mange skoler som har et problematisk forhold til regelverket for skolegudstjenestene og som dermed ikke har lov til å ta elevene med på skolegudstjenester. Dette er krav som er satt opp for å beskytte de religiøse minoritetene i Norge.

Hva med å innføre "Summer Reading Programs" i Norge?

I mange filmer og bøker som fremstiller livet i amerikanske skoler ser man ofte at elevene over sommeren får i oppgave å lese et visst antall bøker. Enten dette er klassikere, nyere bøker eller bøker elevene selv har valgt ut. Dette ser ut til å variere litt. Dette gjøres for at elevene skal få en viss felles dannelse (ved klassisk litteratur eller der alle leser de samme bøkene), for å forhindre det som kalles "summer learning loss" eller "summer slide", og for å minske gapet mellom elevene med forskjellig sosioøkonomisk bakgrunn.

Mine webprosjekter

Jeg holder til enhver tid på med flere forskjellige webprosjekter til enhver tid. Noen domener fungerer som e-postdomener eller hjem til testsider, dette gjelder særlig Lomsdalen.im og Marste.in mens andre prosjekter har egne domenenavn. Noen av webprosjektene mine er mine egne ideer og initiativer, men noen har jeg satt opp for andre. De fleste sidene er satt opp hos Digital Ocean som jeg kjøper serverkapasitet hos. Dette innlegget er tenkt som en presentasjon av de siden jeg jobber med i år.

Feminist, javisst!

Jeg er feminist, for min del er det en selvfølge, og på mange måter ble jeg født inn i det, med minst to generasjoner før meg som er feminister. Men det er mange grunner til at jeg har "tatt opp den arven", og jeg vil prøve å summere det opp her.

Ja til RLE!

RLE-faget er igjen truet. Det er denne gangen truet fra humanistisk og atetistisk side. Human-Etisk Forbund foreslo tidligere denne uken å fjerne RLE-faget fordi det var så mye uro rundt det, fordi KrF ønsker å innføre KRLE/minst 55% kristendom i faget, og fordi det er lærere og skoler som ikke følger forskriftene og opplæringsloven når det gjelder hvordan faget skal undervises. Det skal nok ikke stikkes under en stol at problemene rundt skolegudstjenesten nok også virker inn på dette.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS