Ytringsfrihet er ikke frihet fra å bli motsagt

Ut i fra de siste dagers og ukers debatter rundt fenomenet PEGIDA kan det se ut som om mange oppfatter menneskerettigheten ytringsfrihet som en rettighet til å få lov til å si det man ønsker uten å bli utfordret på det du sier. Det kunne ikke vært fjernere fra sannheten.

Tid for å tenke skolegudstjeneste

Nå er det tid for kommunen å vurdere om skolene følger forpliktelsene når de lar den lokale kirken invitere til gudstjenester i skoletiden.

Regjeringen vingler i samvittighetsspørsmål

Den samme regjeringen som ønsket at fastleger skulle kunne reservere seg mot å skrive under på et papir om abort, vil altså ikke at sykehusleger skal kunne reservere seg mot å utføre unødvendige og irreversible inngrep på små barn som ikke har samtykket.

Byrådens store oppgave

Human-Etisk Forbund Hordaland har i sitt arbeide med å kartlegge religionsutøvelse i bergensskolene avdekket en utstrakt ukultur for religionsutøvelse i bergensskolene. Også mine egne diskusjoner med andre lærere i bergensområdet har bekreftet dette.

Religionsutøvelse i skolen, det skjer ikke bare i Bergen

Human-Etisk Forbund Hordaland har i sitt arbeide med å kartlegge religionsutøvelse i bergensskolene avdekket en utstrakt ukultur for religionsutøvelse i bergensskolene. Mine egne diskusjoner med lærere fra hele landet tilsier at dette også skjer i andre byer og steder i Norge.. Det er med jevne mellomrom også nyhetsinnslag om ikke-reglementert religionsutøvelse i Norges skoler.

Utstrakt ukultur

Religionsutøvelse i bergensskolene er et problem hele året, ikke bare i desember.

Spørsmål å stille skolen om skolegudstjenester

Det er mange skoler som tar med elevene på skolegudstjenester før kristne høytider som jul, påske og pinse. Det er også veldig mange skoler som har et problematisk forhold til regelverket for skolegudstjenestene og som dermed ikke har lov til å ta elevene med på skolegudstjenester. Dette er krav som er satt opp for å beskytte de religiøse minoritetene i Norge.

Hva med å innføre "Summer Reading Programs" i Norge?

I mange filmer og bøker som fremstiller livet i amerikanske skoler ser man ofte at elevene over sommeren får i oppgave å lese et visst antall bøker. Enten dette er klassikere, nyere bøker eller bøker elevene selv har valgt ut. Dette ser ut til å variere litt. Dette gjøres for at elevene skal få en viss felles dannelse (ved klassisk litteratur eller der alle leser de samme bøkene), for å forhindre det som kalles "summer learning loss" eller "summer slide", og for å minske gapet mellom elevene med forskjellig sosioøkonomisk bakgrunn.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS