Skolen bør være sekulær, for oss alle...

Alf Gjøsund kommer (Vårt Land 29. april) med det noe flåsete forslaget om å gi elevene en skoleimam før ekstremismen tar dem. Dessverre finner jeg flere ulemper enn fordeler med forslaget.

Jeg leser det du skriver, Fasteland

Rektor og bystyremedlem Fasteland forsøker 28. april å svare på kritikken han mottok i tre leserinnlegg datert 16., 17., og 18. april. Det ser dessverre ut til at rektoren er mer opptatt av å stemple sine kritikere som fanatikere enn å besvare problemstillingene som tas opp i de kritiske leserinnleggene. Dette er beklagelig, men jeg tenker at det må være behagelig å kunne tolke all kritikk som fanatisme…

Rektor Fasteland tråkker i salaten

Det er dessverre synd å se at rektor ved Rothaugen Skole, Atle Fasteland, tråkker så i salaten som han gjør i Bygdanytt 12. april. Det er vanskelig å lese han på en annen måte enn at han gjennom teksten sin distanserer seg fra en stor gruppe av både elever og foreldre ved egen skole.

Kjønnsdelt svømming, hvorfor jeg er for

Telemarksavisa skrev i forrige uke at fylkesmannen opplyste skolene om at de måtte tilrettelegge for kjønnsdelt svømming fordi det hadde kommet inn ønsker fra muslimske foreldre om dette. Dette har blitt plukket opp av både nynazistiske medier, islamkritikere, og av ateister, som noe som er uhørt og uheldig. Her vil jeg prøve å forklare hvorfor jeg mener at dette er nødvendig og hvorfor det er positivt ut i fra andre pedagogiske hensyn.

Hva med å bytte KRLE mot søndagsåpne butikker?

To politiske paradokser vi kan løse:
Paradoks 1; Kristelig Folkeparti, dere har lite lyst til å se at den blåblå regjeringen gjennomfører forslaget sitt om søndagsåpne butikker, men støtten fra Venstre gjør at dette antagelig går gjennom i Stortinget.
Paradoks 2 er at dere i Venstre ikke egentlig ønsker å støtte KRLE-faget, men føler dere nødt til å gjøre det for å støtte KrF sitt krav i samarbeidsavtalen . Hva om dere bytter? Så slipper begge å svelge et forslag de helst ikke vil se at blir virkelighet.

KrF bommer i sin støtte til KRLE

I Klassekampen 26.02 velger KrFs Anders Tyvand å gi meg et todelt svar på mitt debattinnlegg 24.02. Det som jeg finner besynderlig i Tyvand sitt svar på min kritikk av KRLE-faget er at han bruker mesteparten av tiden på å argumentere for en endring som jeg ikke argumenterer mot, fordi jeg finner den rimelig fornuftig. Så lenge rektorene ikke anser denne relativt begrensede fagandelen som dekkende fagkompetanse for RLE-undervisningen er jeg positivt innstilt til denne endringen.

KRLE etter terroren i Danmark og Paris

Regjeringen er i disse dager i sluttfasene med arbeidet med KRLE-faget. En endring som vil føre til at vi får mindre av nettopp det vi trenger i og får av RLE-faget, kunnskap om alle de store religionene i samfunnet rundt oss.

Bevar RLE-faget!

KrF og Regjeringen ser nå ut til å gå videre med planene KRLE, selv etter massive protester fra så godt som alle parter i høringen som ble arrangert om endringene. Undertegnede inkludert. Istedenfor å lytte til fagpersonene velger Torbjørn Røe Isaksen og Anders Tyvand å endre fagnavnet i mindre inkluderende og mer normativ retning, og å endre faget fra det faget vi har i dag som gir rimelig med kunnskaper om mange religioner.

Høringssvar: Et brudd på våre grunnleggende verdier

Med regjeringens forslag til nye lovparagrafer knyttet til tigging har dessverre regjeringen valgt å gå bort i fra våre grunnlovfestede verdier og viser et menneskesyn som dessverre ikke er Norge verdig i 2015. Det ser heller ikke ut til at dette er nødvendige lovendringer. Med de følgende merknader stiller jeg meg derfor svært negativ til lovforslaget til nye paragrafer for å ramme tigging.

Høringsforslag: til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om forbud mot organisert tigging.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS