Intelligent design bør ikke få innpass i norsk skole

Et fenomen som Intelligent design hører hjemme i norsk skole i samme grad som flatjordsteorier og holocaustbenektelse.

Dehumanisering er et problem

Når konservative religiøse grupper snakker om homofili som en defekt, noe å fikse, er det i realiteten en dehumanisering, en reduksjon av menneskeverdet til de det gjelder.

Holdninger som hører til i historiebøkene

Som en reaksjon på anmeldelsen av Bømlo kommunes valg om å flagge med regnbueflagget så pyntet vi Svortland på Bømlo med regnbueflagg. En regnbuedugnad mot snikhomofobi.

Livssynsbetjeningsmonopolet må bort

Gunnar Ødvens historie fra Haraldsplass formidler så tydelig hvorfor det er nødvendig at vi avslutter prestetjenestens monopol på livssynstjenester på norske sykehus.

Skolens må prioritere skolemiljøet

Det er bra med elevengasjement, og det er viktig at skolen legger til rette for at elevene selv kan organisere aktiviteter i friminuttene. Det kan likevel ikke gå på tvers av skolemiljøet for alle elevene.

Skolens prioritering må være fellesskapet

Sofie Braut viser en mangel på forståelse for hva som må være skolens fremste prioritering når det kommer til skolemiljøet – at det er godt og inkluderende for alle skolens elever. Det må bety at skolen regulerer skolelagenes drift.

Skolelag må reguleres

Når elevene organiserer gruppebaserte aktiviteter i friminuttene er det nødvendig at dette skjer innenfor gode rammer satt av skolene. Uansett om det er regler for eksterne aktører, frekvens eller markedsføring.

Hvor holder vi ikke-kristne begravelsesseremonier?

Når jeg dør, hvor skal begravelsesseremonien min gjennomføres hvis det i min kommune, som i så mange kommuner i Norge, mangler gode og verdige lokaler for dette?

Et fag for fremtiden?

Gunnar Aakvaag ved Universitetet i Tromsø har i Morgenbladet løftet debatten om religionsfagene i norsk skole. Særlig Vårt Land har fulgt dette opp. Spørsmålet blir, har Aakvaag rett i at religionsfagene kan kuttes, eller er fagene for viktige?

Bibelutdeling til skoleelever er forkynnelse

Det er godt at rådmannen i Stjørdal kommune tar grep for å stoppe bibelutdeling til alle elevene i 5. klasse. KRLE-faget skal ikke være forkynnende og skolen skal ikke forskjellsbehandle ulike religioner og livssyn.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS