Holdninger som hører til i historiebøkene

Som en reaksjon på anmeldelsen av Bømlo kommunes valg om å flagge med regnbueflagget så pyntet vi Svortland på Bømlo med regnbueflagg. En regnbuedugnad mot snikhomofobi.

Livssynsbetjeningsmonopolet må bort

Gunnar Ødvens historie fra Haraldsplass formidler så tydelig hvorfor det er nødvendig at vi avslutter prestetjenestens monopol på livssynstjenester på norske sykehus.

Skolens må prioritere skolemiljøet

Det er bra med elevengasjement, og det er viktig at skolen legger til rette for at elevene selv kan organisere aktiviteter i friminuttene. Det kan likevel ikke gå på tvers av skolemiljøet for alle elevene.

Skolens prioritering må være fellesskapet

Sofie Braut viser en mangel på forståelse for hva som må være skolens fremste prioritering når det kommer til skolemiljøet – at det er godt og inkluderende for alle skolens elever. Det må bety at skolen regulerer skolelagenes drift.

Skolelag må reguleres

Når elevene organiserer gruppebaserte aktiviteter i friminuttene er det nødvendig at dette skjer innenfor gode rammer satt av skolene. Uansett om det er regler for eksterne aktører, frekvens eller markedsføring.

Hvor holder vi ikke-kristne begravelsesseremonier?

Når jeg dør, hvor skal begravelsesseremonien min gjennomføres hvis det i min kommune, som i så mange kommuner i Norge, mangler gode og verdige lokaler for dette?

Et fag for fremtiden?

Gunnar Aakvaag ved Universitetet i Tromsø har i Morgenbladet løftet debatten om religionsfagene i norsk skole. Særlig Vårt Land har fulgt dette opp. Spørsmålet blir, har Aakvaag rett i at religionsfagene kan kuttes, eller er fagene for viktige?

Bibelutdeling til skoleelever er forkynnelse

Det er godt at rådmannen i Stjørdal kommune tar grep for å stoppe bibelutdeling til alle elevene i 5. klasse. KRLE-faget skal ikke være forkynnende og skolen skal ikke forskjellsbehandle ulike religioner og livssyn.

Ingen skal være alene på veien ut

I høst ytret Konkurransetilsynets direktør, Lars Sørgard, et ønske om at nye aktører skulle utfordre de etablerte gravferdselsbyråene på pris. Men er det likegyldig hva man kutter i kampen om å få ned kostnadsnivået knyttet til gravferder?

Kristne skolelag vil omvende skeive elever

Dette debattinnlegget ble trykket i Aftenposten 01.02.2019 under tittelen "Kristne skolelag vil omvende skeive elever".

Jeg er mer bekymret over at Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) er med i forumet for omvendelse av homofile, enn at Ropstads menighet er det.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS