Skolelag må reguleres

Når elevene organiserer gruppebaserte aktiviteter i friminuttene er det nødvendig at dette skjer innenfor gode rammer satt av skolene. Uansett om det er regler for eksterne aktører, frekvens eller markedsføring.

Hvor holder vi ikke-kristne begravelsesseremonier?

Når jeg dør, hvor skal begravelsesseremonien min gjennomføres hvis det i min kommune, som i så mange kommuner i Norge, mangler gode og verdige lokaler for dette?

Et fag for fremtiden?

Gunnar Aakvaag ved Universitetet i Tromsø har i Morgenbladet løftet debatten om religionsfagene i norsk skole. Særlig Vårt Land har fulgt dette opp. Spørsmålet blir, har Aakvaag rett i at religionsfagene kan kuttes, eller er fagene for viktige?

Bibelutdeling til skoleelever er forkynnelse

Det er godt at rådmannen i Stjørdal kommune tar grep for å stoppe bibelutdeling til alle elevene i 5. klasse. KRLE-faget skal ikke være forkynnende og skolen skal ikke forskjellsbehandle ulike religioner og livssyn.

Ingen skal være alene på veien ut

I høst ytret Konkurransetilsynets direktør, Lars Sørgard, et ønske om at nye aktører skulle utfordre de etablerte gravferdselsbyråene på pris. Men er det likegyldig hva man kutter i kampen om å få ned kostnadsnivået knyttet til gravferder?

Kristne skolelag vil omvende skeive elever

Dette debattinnlegget ble trykket i Aftenposten 01.02.2019 under tittelen "Kristne skolelag vil omvende skeive elever".

Jeg er mer bekymret over at Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) er med i forumet for omvendelse av homofile, enn at Ropstads menighet er det.

Dagens skolegudstjenester er problematiske

Det er dagens ordning med at skolene deltar i de religiøse ritualene til ett trossamfunn som er problematisk. Slik forskjellsbehandling hører ikke hjemme i en skole som er for alle.

Kirken er åpen hver søndag og hele jula

Det er ingenting som tilsier at Kirken trenger skolen for å kunne gi ut en invitasjon til alle skoleelevene i Bergen. Det er heller ingen faglige grunner til å delta på seremoniene til et tros- og livssynsamfunn 10-40 ganger i løpet av skoletiden.

Skolegudstjenester i seg selv har liten læringsverdi

Biskop Halvor Nordhaug skriver på Verdidebatt et tilsvar til Jens Brun-Pedersen fra Human-Etisk Forbund hvor førstnevnte snakker om den «vanskelige skolegudstjenesten» som en «øvelse i å leve med ulik tro i et samfunn som er grunnleggende preget av kristendommen». Problemet er bare at skolegudstjenestene i seg selv har liten læringsverdi i dette perspektivet.

KrF, nei takk!

For oss som ønsker oss en sekulær skole og en livssynsnøytral stat i et livssynsåpent samfunn vil et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti bli for dyrt.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS