Vi vet ikke hvordan RLE ble praktisert

På grunn av den sittende regjeringens hastige innføring av KRLE vet vi faktisk IKKE hvordan RLE ble praktisert rundt omkring. Faget ble aldri evaluert.

Rapport fra frokostmøte om KRLE

Human-Etisk Forbund Hordaland arrangerte 11. juni en frokostdebatt om KRLE-fagets fremtid. Over 20 besøkende – rektorer, lærere, religionsvitere, og foreldre kom for å høre fagpersoner fra forskjellige sider av norsk skole snakke om fremtiden med og for KRLE-faget.

Velkommen til en sekulær skole?

Nytt skoleår, nytt fag. KRLE-endring forsterker behovet for at skolene ellers håndterer religion i skolen på en god måte. Inkludert skolegudstjenestene.

Stoler ikke Stormoen på de kommunalt ansatte?

I Helge Stormoens svar i Bergensavisen den 19. juli er det dessverre en del underligheter. Dette er synd fordi det skygger for et grunnleggende greit budskap. At hvem som skal håndtere gravferdsadministrasjonen er et prinsipielt spørsmål, men som også bør avgjøres demokratisk.

Hvem betaler for kirkevalget?

Den norske kirken er antagelig den eneste organisasjonen som får egen post i statsbudsjettet for å gjennomføre medlemsvalg…

Flere helsesøstre inn i skolene!

Helsesøstrene må få tid til å se barna og ungdommene. Nettopp derfor bør vi etablere en minstenorm for antall barn per helsesøster på skolene.

Sommerlesning er gratis…

For å hindre læringstap ønsker Bergens Tidende og Tenketanken Agenda at vi skal kutte ned på sommerferien. Skolebyråden i Bergen fokuserer bare på realfagene. Å innføre sommerlesningsprogrammer ville være en bedre start, det hindrer læringstap og er attpåtil gratis.

Seksualundervisning er nøkkelen!

Festvoldtektene politiet varslet om i BA 5. juli kan bare løses med preventive midler. Feministisk Initiativ mener en seksualundervisning som tar grensesetting og samtykke på alvor er selve nøkkelen til å få antallet festvoldtekter ned.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS