En kommentar til Unni Hellands beskrivelse fra Fjell skole

Denne saken i Aftenposten meninger har helt klart et viktig budskap, særlig når det kommer til å fortelle om empati, om samhold, og om flyktningenes situasjon. Det er også viktig at det understrekes at "skolegudstjenestebråket" ikke skyldes muslimske foreldre og elever, det er nødvendig å få frem ettersom mange av forkjemperne for gudstjenestene skylder på feil mennesker. At hun også understreker at skolen har praktisert aktiv påmelding i årevis er kjempebra.

Legitime skolegudstjenester?

Kan gudstjenester i skoletiden kalles legitime all den tid medlemmene i statskirken kun går til gudstjeneste 1,5 ganger i året?

Har kommunen tenkt på skulegudstenestene?

No har tida komen kor mange skular har gudstenester i skuletida. Men har kommunen til å vurdert om skulane følgjer dei forpliktingane dei har når dei vel å la den lokale kyrkja invitere til gudstenester i skuletida.

Nye toner om skolegudstjenester i Bergen kommune?

Det nye byrådet sender et viktig signal om skolegudstjenestene, men det mangler noe viktig – aktiv påmelding både til skolegudstjenestene og til det alternative opplegget.

KRLE – eit minefelt

Det nye KRLE-faget er eit minefelt - for foreldra, elevane, lærarane og landet. Derfor arrangerer Human-Etisk Forbund eit møte om KRLE på Bømlo 4. november.

4 lavterksel-aktiviteter mot skolegudstjenester og KRLE for alle foreldre

Skolegudstjenester, KRLE-faget, og andre former for religiøse uttrykk i skolehverdagen er en frustrasjon for mange foreldre. For noen av oss er det uproblematisk å ta disse kampene, men andre ikke har den nødvendige tiden eller føler at de har mulighet til å protestere. Jeg har gjort meg noen tanker om hvordan man som forelder kan bidra på en måte som spiser lite tid, krefter og som i liten grad vil gå ut over barna.

KRLE - illustrerer problemet i norsk skole

I seg selv er KRLE-saken en ganske liten sak, samtidig så illustrer den de største problemene vi sliter med i norsk skole. Fagkunnskaper ignoreres, endringer skjer uten faglig forankring, og det følger ikke med (nok) ressurser til å gjøre det som det blir bedt om.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS