Rapport fra frokostmøte om KRLE

Human-Etisk Forbund Hordaland arrangerte 11. juni en frokostdebatt om KRLE-fagets fremtid. Over 20 besøkende – rektorer, lærere, religionsvitere, og foreldre kom for å høre fagpersoner fra forskjellige sider av norsk skole snakke om fremtiden med og for KRLE-faget.

Velkommen til en sekulær skole?

Nytt skoleår, nytt fag. KRLE-endring forsterker behovet for at skolene ellers håndterer religion i skolen på en god måte. Inkludert skolegudstjenestene.

Stoler ikke Stormoen på de kommunalt ansatte?

I Helge Stormoens svar i Bergensavisen den 19. juli er det dessverre en del underligheter. Dette er synd fordi det skygger for et grunnleggende greit budskap. At hvem som skal håndtere gravferdsadministrasjonen er et prinsipielt spørsmål, men som også bør avgjøres demokratisk.

Hvem betaler for kirkevalget?

Den norske kirken er antagelig den eneste organisasjonen som får egen post i statsbudsjettet for å gjennomføre medlemsvalg…

Flere helsesøstre inn i skolene!

Helsesøstrene må få tid til å se barna og ungdommene. Nettopp derfor bør vi etablere en minstenorm for antall barn per helsesøster på skolene.

Sommerlesning er gratis…

For å hindre læringstap ønsker Bergens Tidende og Tenketanken Agenda at vi skal kutte ned på sommerferien. Skolebyråden i Bergen fokuserer bare på realfagene. Å innføre sommerlesningsprogrammer ville være en bedre start, det hindrer læringstap og er attpåtil gratis.

Seksualundervisning er nøkkelen!

Festvoldtektene politiet varslet om i BA 5. juli kan bare løses med preventive midler. Feministisk Initiativ mener en seksualundervisning som tar grensesetting og samtykke på alvor er selve nøkkelen til å få antallet festvoldtekter ned.

Bergen kommune bør ha ansvar for gravferdene

Når Bergens befolkning er blitt så mangfoldig som den er blitt er det unaturlig at et trossamfunn har ansvaret for gravferdene til hele befolkningen. Dette var holdbart tidligere, men bør endres nå.

Gud tar stor nok plass i norsk politikk allerede.

Selv om Gud ikke nevnes så mye i norsk politikk er han ikke borte. Derfor er det heller ingen grunn til å etterspørre en amerikansk holdning til Gud i politikken, Knut Arild Hareide.

Hent pornoen hjem fra skogen, Renberg!

Ungdommene trenger ikke mer porno, verken i skogen eller andre steder, Tore Renberg. Det ungdommen trenger er god seksualopplysning med fokus på grensesetting, respekt, og at det skal være gøy.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS