Å banne i kjerka...

Arnlaug Høgås Skjæveland har skapt rabalder etter landsmøtet i Humanistisk Ungdom med talen hun holdt der, som senere ble publisert i Vårt Land og utdypet i Fri tanke. Styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, kaller kritikken naiv, en skivebom, og misforstått – og mener kritikken er urimelig.

Du ønsker å diskriminere, Gjerme…

Det er skuffende at noen som sitter i Voss kommunes kontrollutvalg ikke bedre kjenner til eller respekterer gjeldende regler, lover og menneskerettigheter…

Hvorfor vil du diskriminere, Gjerme?

Det er mer betimelig å spørre hvorfor Gjerme ønsker å diskriminere ikke-kristne enn å spørre meg om hvorfor jeg er redd for skolegudstjenester…

Nettopp, Gelius, vår FELLES skole

Jeg lurer på hvorfor Einar Gelius ikke ser paradokset i sin egen tekst. Å først klage over at trosfriheten styrkes i skolen for så å varmt forsvare skolen som fellesarena henger ikke på greip…

Ingen har sagt det er farlig…

De eneste som kommer med argumentasjon om skolegudstjenestenes skadevirkning og farlighet er de som er for dem…

Det store kyrkjeranet

Trus- og livssynssamfunn skal ifølgje Grunnlova ta imot den same økonomiske støtta per medlem som Den norske kyrkja; realiteten er ein heilt annan.

Evalueringen må startes nå…

5. november lovet skolebyråd Pål Hafstad Thorsen at Bergen kommune skal gjennomføre evaluering av skolegudstjenestene. Det må startes nå…

Staten svindlar trussamfunna utanfor kyrkja

Trus- og livssynssamfunn skal i følgje Grunnlova motta den same økonomiske støtta per medlem som Den norske kyrkja; realiteten er ein heilt annan.

Staten svindler trossamfunnene.

Tros- og livssynssamfunn skal i følge grunnloven motta samme økonomiske støtte per medlem som Den norske kirke, realiteten er en annen.

KrF angriper abortloven, igjen.

KrF ser ut til å ha gjort det til en årlig greie å angripe abortloven – denne forakten for kvinners rettigheter må ta slutt. Partiets grunnleggende mistillit til kvinner kommer nå til uttrykk i å foreslå obligatorisk «refleksjonstid» før abort.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS