Du spør om noe rektorene ikke har lov til å vite…

Bjarne Gjerme etterspør 30. april respons fra rektorene på Voss om hvorvidt det er andre enn humanetikerne som melder avbud til skolegudstjenester, det skal de ikke vite noe om…

Når stengte Staten Kirken på søndager?

Det hender bare en gang i blant at jeg er i en kirke, så det er sikkert mulig jeg ikke har fått med meg alt, men når ble kirkene søndagsstengte? Debatten om skolegudstjenester tyder på at de er det.

Hva gjør vi med §13 i ekteskapsloven?

Slik det er i dag så har Den norske kirkes ansatte enerett på å nekte å vie folk på annet grunnlag enn ikke-medlemsskap. De kan nekte å vie likekjønnede og skilte. Når gjør vi noe med dette?

Skolegudstjenester er forbudt i KRLE-faget…

16. april understreker Bjarne Gjerme mitt poeng om at han ikke forstår eller kjenner til regelverket for gudstjenester i skoletiden. Jeg håper ikke det samme preger arbeidet i kontrollutvalget…

Å banne i kjerka...

Arnlaug Høgås Skjæveland har skapt rabalder etter landsmøtet i Humanistisk Ungdom med talen hun holdt der, som senere ble publisert i Vårt Land og utdypet i Fri tanke. Styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, kaller kritikken naiv, en skivebom, og misforstått – og mener kritikken er urimelig.

Du ønsker å diskriminere, Gjerme…

Det er skuffende at noen som sitter i Voss kommunes kontrollutvalg ikke bedre kjenner til eller respekterer gjeldende regler, lover og menneskerettigheter…

Hvorfor vil du diskriminere, Gjerme?

Det er mer betimelig å spørre hvorfor Gjerme ønsker å diskriminere ikke-kristne enn å spørre meg om hvorfor jeg er redd for skolegudstjenester…

Nettopp, Gelius, vår FELLES skole

Jeg lurer på hvorfor Einar Gelius ikke ser paradokset i sin egen tekst. Å først klage over at trosfriheten styrkes i skolen for så å varmt forsvare skolen som fellesarena henger ikke på greip…

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS