Humanistisk konfirmasjon møter mindre motstand

Først borgerlig, og etter hvert humanistisk, konfirmasjon har helt siden starten vekket både oppsikt, hoderysting og latterliggjøring rundt omkring i det ganske land. Fra å bli sett på som noe som leder ungdommene ut i fortapelsen, som et angrep på kristendommen eller som en tulleordning så har Human-Etisk Forbund sin konfirmasjonsordning nå blitt et vanlig innslag i store deler av landet.

Gravferd bør være kommunens ansvar

Helge Stormoen sa i fjor at kirken bør beholde ansvaret for gravferdene. Venstre i Oslo sier at kommunen bør ha ansvaret. Hva sier Julie Andersland?

Du spør om noe rektorene ikke har lov til å vite…

Bjarne Gjerme etterspør 30. april respons fra rektorene på Voss om hvorvidt det er andre enn humanetikerne som melder avbud til skolegudstjenester, det skal de ikke vite noe om…

Når stengte Staten Kirken på søndager?

Det hender bare en gang i blant at jeg er i en kirke, så det er sikkert mulig jeg ikke har fått med meg alt, men når ble kirkene søndagsstengte? Debatten om skolegudstjenester tyder på at de er det.

Hva gjør vi med §13 i ekteskapsloven?

Slik det er i dag så har Den norske kirkes ansatte enerett på å nekte å vie folk på annet grunnlag enn ikke-medlemsskap. De kan nekte å vie likekjønnede og skilte. Når gjør vi noe med dette?

Skolegudstjenester er forbudt i KRLE-faget…

16. april understreker Bjarne Gjerme mitt poeng om at han ikke forstår eller kjenner til regelverket for gudstjenester i skoletiden. Jeg håper ikke det samme preger arbeidet i kontrollutvalget…

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS