La helsesøster dele ut kondomer!

At Alta Kristne grunnskole flytter seksualitetsundervisningen til sjuende klasse er kanskje problematisk, men at helsesøster har fått munnkurv og begrensninger i praksis er ikke tolererbart.

Det får da være grenser

Fraværsgrensen er et brennhet tema, allikevel må vi forvente at debattantene er redelige, også statssekretærer.

Skolegudstjenester

Regelverket for gudstjenester i skoletiden er ikke vanskelig. Allikevel er det mange skoler som ikke klarer å følge opp dette regelverket – på tross av at regelverket snart feirer 10 års jubileum. Dette må skolene rette opp. Regelverket må være oppfylt for at det i det hele tatt skal være lov for skolene å ha gudstjenester i skoletiden.

Jeg utfordrer deg, biskop Nordhaug

Den som har fulgt skolegudstjenestedebatten over tid kan umulig være overrasket over at Halvor Nordhaug er uenig med meg om gudstjenester i skoletiden. At han fullstendig overser de problematiske sidene ved dette fenomenet overrasker mer. Jeg har derfor en utfordring til biskopen.

Fraværsgrensen, det rene vanvidd

Innføringen av fraværsgrensen ble blant annet begrunnet med at lærerne ønsket den. Det er åpenbart at det var feil. Resultatet er grunnleggende urettferdighet for elevene.

Skuffende av Arbeiderpartiet og Giske

Trond Giske sår tvil om en arbeiderpartiregjering vil gjøre noe med KRLE-faget og sier at det er om faget fører til mindre kristendomsundervisning som eventuelt vil føre til et ønske om å endre faget. Dette er bak mål, av flere grunner.

Norske elever fortjener en ny seksualitetsundervisning

Elever som sexutnyttes i fadderordninger på videregående og gutter som ikke helt vet hvordan de skal tolke jentene har en ting til felles – de har behov for en bedre, grundigere og mer fokusert seksualitetsundervisning. Da slipper vi kanskje i fremtiden middelaldrende advokater som forsvarer voldtekt også…

Skolegudstjenestene må ut av fellesskolen

I løpet av det siste tiåret har statskirken vært i en skilsmisseprosess med staten. Skolegudstjenestene er en av kirkens privilegier som bør forsvinne i den videre prosessen.

Sider