Jul i fellesskolen – for alle barna

Terje Berentsen skriver at evolusjonsteorien er ateistisk forkynnelse og at andre trossamfunn selv får stå for alternative opplegg i skolen – begge deler er feil.

En utfordring til bispemøtet

Jeg har tidligere utfordret Bjørgvinsbispen – nå går utfordringen min til hele bispekollegiet; Sett krav til skolene dere inviterer på skolegudstjeneste.

La helsesøster dele ut kondomer!

At Alta Kristne grunnskole flytter seksualitetsundervisningen til sjuende klasse er kanskje problematisk, men at helsesøster har fått munnkurv og begrensninger i praksis er ikke tolererbart.

Det får da være grenser

Fraværsgrensen er et brennhet tema, allikevel må vi forvente at debattantene er redelige, også statssekretærer.

Skolegudstjenester

Regelverket for gudstjenester i skoletiden er ikke vanskelig. Allikevel er det mange skoler som ikke klarer å følge opp dette regelverket – på tross av at regelverket snart feirer 10 års jubileum. Dette må skolene rette opp. Regelverket må være oppfylt for at det i det hele tatt skal være lov for skolene å ha gudstjenester i skoletiden.

Forkynnelse hører ikke hjemme i fellesskolen

Det er ikke realistisk med flere religioners seremonier inn i skolen, og om det var mulig så ville ikke det gjort forkynnelse i fellesskolen noe bedre…

Jeg utfordrer deg, biskop Nordhaug

Den som har fulgt skolegudstjenestedebatten over tid kan umulig være overrasket over at Halvor Nordhaug er uenig med meg om gudstjenester i skoletiden. At han fullstendig overser de problematiske sidene ved dette fenomenet overrasker mer. Jeg har derfor en utfordring til biskopen.

Fraværsgrensen, det rene vanvidd

Innføringen av fraværsgrensen ble blant annet begrunnet med at lærerne ønsket den. Det er åpenbart at det var feil. Resultatet er grunnleggende urettferdighet for elevene.

Skuffende av Arbeiderpartiet og Giske

Trond Giske sår tvil om en arbeiderpartiregjering vil gjøre noe med KRLE-faget og sier at det er om faget fører til mindre kristendomsundervisning som eventuelt vil føre til et ønske om å endre faget. Dette er bak mål, av flere grunner.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS