Til dere foreldre på små steder som sier nei til skolegudstjenester

Tusen takk til deg som velger å stå oppreist når bygdedyret herjer som verst med de som velger å si ifra mot forkynning i skoletiden. Tusen takk til deg som forsiktig ymter frem på foreldremøtet eller FAU-møtet at du kunne tenke deg aktiv påmelding eller til og med at skolegudstjenesten ble droppet. Tusen takk til deg som først tar kampen og så trekker deg litt tilbake når det blir for mye. Tusen takk til dere alle sammen. Enten du velger å ta en av de åpne kampene eller du velger å la det bli med å snakke med barnet ditt om opplevelsen barnet hadde i kirken. Tusen takk!

Skolegudstjenester må ut – men ikke på grunn av innvandrere

I Trønder-Avisa 26. november argumenterer Erik Fløan for å at det er feil å droppe skolegudstjenester på grunn hensyn til innvandrere. Dette er en stråmann uten like ettersom ingen mot skolegudstjenester argumenterer med dette.

Sekulære institusjoner – en forutsetning for det livssynsåpne samfunn

Dette debattinnlegget ble publisert av Agenda Magasin 26.11.2016 med tittelen "Skolegudstjenester er forskjellsbehandling". Dette var et svar på Trond Bakkevigs kommentar samme sted.

Besøk er ikke det samme som gudstjeneste

Mathisen og Benestad prøver igjen å tegne et bilde av skolegudstjenestene som ikke stemmer – de kan ikke forandre det faktum at gudstjenester er forkynnelse. De kommer heller ikke unna at besøk hos andre religioner bare er ment å være besøk. Ikke religionsutøvelse – som ville vært å behandle trossamfunnene likt.

Problemet med skolegudstjenester

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagen 18.11.2016 med samme tittel.

Problemet med skolegudstjenester er verken krenkethet eller nye landsmenn. Problemet med skolegudstjenester er at det er forkynnelse i fellesskolen og at det stigmatiserer ”oss andre”.

Skolegudstjenester er forkynnelse – KRLE-faget er til for dialog og kunnskap

Stortingsrepresentantene Bente Stein Mathisen og Norunn Tveiten Benestad fra Høyre hevder skolegudstjenesten er en viktig arena for kunnskap og dialog. Det er det religionsfaget i skolen er til for – skolegudstjenestene er forkynnelse.

Du kan bli norsk uten å gå i skolegudstjeneste

Anders Tyvand og Knut Arild Hareide går langt i å knytte skolegudstjenester sammen med norskhet – ”vi andre” reduseres til et b-lag av nordmenn…

Det er 185 gudstjenester i året på Voss

Det var 185 gudstjenester i Voss kommune i 2015 – 172 av dem er ikke organisert for å passe inn i åpningstiden til skole og barnehage. Det burde med andre ord være mulig for barna på Voss å komme seg til gudstjeneste uten skolegudstjeneste.

Det er 62 000 gudstjenester i året

Den norske kirke avholder 62 000 gudstjenester i året. Det burde være mulig for elevene å få deltatt på en av disse fremfor å gå på gudstjenester i skoletiden

Du skal ikke lyve, Emil André…

Husker du det åttende budet, Emil André? Det om at du ikke skal lyve.

Du lurer i Aftenposten på hva som er problemet med skolegudstjenester. Du hevder også at det å ikke ha skolegudstjenester er å avvise religionens plass i samfunnet og at Human-Etisk Forbund skyver muslimer og nye landsmenn foran seg i kampen mot skolegudstjenester. Det første skal jeg hjelpe deg med, nummer to skal jeg avkrefte at stemmer, og nummer tre vil jeg hevde er direkte løgn.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS