KRLE må evalueres – det er ikke masterstudentenes jobb..

En nylig innlevert masteroppgave på det Teologiske Menighetsfakultetet gjennomgår argumentasjonen for og imot KRLE – det er bare synd regjeringen ikke ønsker å vite hva som faktisk foregår i faget.

Prinsippløs sekularisme

Når Marianne Sunde krever en religionsfri riksavis går hun ned en farlig sti.

Burkini, det har vi da ikke noe med…

Det har stormet mot Finnsnes barneskole etter vurderingen om å tillate burkini, men dette har vi da ingenting med….

Brudd på grunnloven og likebehandlingen av trossamfunnene

Forslaget om å store engangstilskudd til den Den norske kirke uten tilsvarende støtte til andre tros- og livssynssamfunn er intet mindre enn i strid med grunnloven, brudd på likebehandlingen av trossamfunnene, og rimelig uspiselig, men dessverre ikke uventet etter den såkalte "prestelønnssaken".

Jeg flagger – fordi jeg kan!

Ingen ville merket det om jeg lot være å flagge med regnbueflagget eller biflagget i dag. Nettopp derfor gjør jeg det – fordi jeg kan.

Feministiske byggeklosser

Frode Bjerkestrand skriver 13. juni at homofobien må bekjempes gjennom toleranse. En toleranse som må bygges opp møysommelig. Her er Feministisk Initiativ Bergen sine forslag til hvordan.

Vi trenger en ny seksualundervisning

Skolen må slå ned på mobbing som går på folks seksuelle orientering - selv om det avfeies som «uskyldig» eller «vanlig».

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS