Hvordan skal vi gravlegges i fremtiden?

Dagens gravferd er plasskrevende og lite miljøvennlig. Vi holder på å få et problem. Et gravferdsproblem. Et problem som for så vidt alltid har vært der, men som blir forsterket og forverret når befolkningen øker. Hvor skal vi gjøre av våre døde?

Krev heller forandring

Dagens finansieringsordning for Den norske kirke og andre tros- og livvsynsamfunn er overmoden for revidering.

Kompetansemål 101

Magnus Thue prøver i Vårt Land 12. ­august å rette opp inntrykket etter et heller forvirrende intervju om kompetansemål i KRLE i Vårt Land 8. august. Resultatet blir litt under middels.

Jeg vil komposteres

Hensynet til miljøet, tilgangen på ledige arealer, og endringer i befolkningens livssyn og syn på eksistensielle spørsmål tilsier at vi må ha nye, bedre og flere metoder for å ta et siste farvel.

Kristendommen og de andre

KRLE-faget er et minefelt, for foreldrene, for elevene, for lærerne, og for Norge.

KRLE må evalueres – det er ikke masterstudentenes jobb..

En nylig innlevert masteroppgave på det Teologiske Menighetsfakultetet gjennomgår argumentasjonen for og imot KRLE – det er bare synd regjeringen ikke ønsker å vite hva som faktisk foregår i faget.

Prinsippløs sekularisme

Når Marianne Sunde krever en religionsfri riksavis går hun ned en farlig sti.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS