Besøk er ikke det samme som gudstjeneste

Mathisen og Benestad prøver igjen å tegne et bilde av skolegudstjenestene som ikke stemmer – de kan ikke forandre det faktum at gudstjenester er forkynnelse. De kommer heller ikke unna at besøk hos andre religioner bare er ment å være besøk. Ikke religionsutøvelse – som ville vært å behandle trossamfunnene likt.

Problemet med skolegudstjenester

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagen 18.11.2016 med samme tittel.

Problemet med skolegudstjenester er verken krenkethet eller nye landsmenn. Problemet med skolegudstjenester er at det er forkynnelse i fellesskolen og at det stigmatiserer ”oss andre”.

Du kan bli norsk uten å gå i skolegudstjeneste

Anders Tyvand og Knut Arild Hareide går langt i å knytte skolegudstjenester sammen med norskhet – ”vi andre” reduseres til et b-lag av nordmenn…

Det er 185 gudstjenester i året på Voss

Det var 185 gudstjenester i Voss kommune i 2015 – 172 av dem er ikke organisert for å passe inn i åpningstiden til skole og barnehage. Det burde med andre ord være mulig for barna på Voss å komme seg til gudstjeneste uten skolegudstjeneste.

Det er 62 000 gudstjenester i året

Den norske kirke avholder 62 000 gudstjenester i året. Det burde være mulig for elevene å få deltatt på en av disse fremfor å gå på gudstjenester i skoletiden

Du skal ikke lyve, Emil André…

Husker du det åttende budet, Emil André? Det om at du ikke skal lyve.

Du lurer i Aftenposten på hva som er problemet med skolegudstjenester. Du hevder også at det å ikke ha skolegudstjenester er å avvise religionens plass i samfunnet og at Human-Etisk Forbund skyver muslimer og nye landsmenn foran seg i kampen mot skolegudstjenester. Det første skal jeg hjelpe deg med, nummer to skal jeg avkrefte at stemmer, og nummer tre vil jeg hevde er direkte løgn.

Muslimene er ikke problemet…

I Fædrelandsvennen 27. oktober beskylder Inger Juvastøl «de politisk korrekte» for å ville skåne muslimene når det kommer til skolegudstjenester og religiøse symboler. Dette er en påstand tatt ut av løse luften.

En kamp for likebehandling

Terje Berentsen viser manglende kontroll på regelverket som eksisterer for gudstjenester i skoletiden. Da er det ikke rart at han hevder at det er «de andre» som skal lage alternativer til skolegudstjenestene, og ikke skolen. Dette er altså feil.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS