Burde vi ikke betale dette selv?

Jeg skal ærlig innrømme det, det er mye greiere for meg at Human-Etisk Forbund får penger over statsbudsjettet. Men jeg kan ikke fri meg fra tanken, burde vi ikke betale for dette selv?

Sekulære institusjoner er nødvendig for det livssynsåpne samfunn

Det er når vi sikrer at våre felles institusjoner er sekulære at vi åpner opp for det livssynsåpne samfunnet. Det er bare da vi kan garantere trosfrihet for alle.

Det blir 41 julegudstjenester i år

Det er ingen mangel på julegudstjenester i Stavanger, ei heller i Petrikirken. Da bør det applauderes når Våland skole ønsker å skape samlende julemarkering for alle elevene sine.

Ingen har hevdet at mennesker er livssynsnøytrale eller at de skal være det (kort)

Ole Paulshus fra Senterpartiet slår fast at ingen mennesker er nøytrale og hevder at Human-Etisk Forbund skyver muslimene og nye landsmenn foran seg. Det første har ingen argumentert mot og det andre er direkte feil.

Ingen har hevdet at mennesker er livssynsnøytrale eller at de skal være det

Ole Paulshus fra Senterpartiet slår fast at ingen mennesker er nøytrale og hevder at Human-Etisk Forbund skyver muslimene og nye landsmenn foran seg. Det første har ingen argumentert mot og det andre er direkte feil.

Til dere foreldre på små steder som sier nei til skolegudstjenester

Tusen takk til deg som velger å stå oppreist når bygdedyret herjer som verst med de som velger å si ifra mot forkynning i skoletiden. Tusen takk til deg som forsiktig ymter frem på foreldremøtet eller FAU-møtet at du kunne tenke deg aktiv påmelding eller til og med at skolegudstjenesten ble droppet. Tusen takk til deg som først tar kampen og så trekker deg litt tilbake når det blir for mye. Tusen takk til dere alle sammen. Enten du velger å ta en av de åpne kampene eller du velger å la det bli med å snakke med barnet ditt om opplevelsen barnet hadde i kirken. Tusen takk!

Skolegudstjenester må ut – men ikke på grunn av innvandrere

I Trønder-Avisa 26. november argumenterer Erik Fløan for å at det er feil å droppe skolegudstjenester på grunn hensyn til innvandrere. Dette er en stråmann uten like ettersom ingen mot skolegudstjenester argumenterer med dette.

Sekulære institusjoner – en forutsetning for det livssynsåpne samfunn

Dette debattinnlegget ble publisert av Agenda Magasin 26.11.2016 med tittelen "Skolegudstjenester er forskjellsbehandling". Dette var et svar på Trond Bakkevigs kommentar samme sted.

Besøk er ikke det samme som gudstjeneste

Mathisen og Benestad prøver igjen å tegne et bilde av skolegudstjenestene som ikke stemmer – de kan ikke forandre det faktum at gudstjenester er forkynnelse. De kommer heller ikke unna at besøk hos andre religioner bare er ment å være besøk. Ikke religionsutøvelse – som ville vært å behandle trossamfunnene likt.

Problemet med skolegudstjenester

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagen 18.11.2016 med samme tittel.

Problemet med skolegudstjenester er verken krenkethet eller nye landsmenn. Problemet med skolegudstjenester er at det er forkynnelse i fellesskolen og at det stigmatiserer ”oss andre”.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS