Skolegudstjenester

Regelverket for gudstjenester i skoletiden er ikke vanskelig. Allikevel er det mange skoler som ikke klarer å følge opp dette regelverket – på tross av at regelverket snart feirer 10 års jubileum. Dette må skolene rette opp. Regelverket må være oppfylt for at det i det hele tatt skal være lov for skolene å ha gudstjenester i skoletiden.

Forkynnelse hører ikke hjemme i fellesskolen

Det er ikke realistisk med flere religioners seremonier inn i skolen, og om det var mulig så ville ikke det gjort forkynnelse i fellesskolen noe bedre…

Jeg utfordrer deg, biskop Nordhaug

Den som har fulgt skolegudstjenestedebatten over tid kan umulig være overrasket over at Halvor Nordhaug er uenig med meg om gudstjenester i skoletiden. At han fullstendig overser de problematiske sidene ved dette fenomenet overrasker mer. Jeg har derfor en utfordring til biskopen.

Fraværsgrensen, det rene vanvidd

Innføringen av fraværsgrensen ble blant annet begrunnet med at lærerne ønsket den. Det er åpenbart at det var feil. Resultatet er grunnleggende urettferdighet for elevene.

Skuffende av Arbeiderpartiet og Giske

Trond Giske sår tvil om en arbeiderpartiregjering vil gjøre noe med KRLE-faget og sier at det er om faget fører til mindre kristendomsundervisning som eventuelt vil føre til et ønske om å endre faget. Dette er bak mål, av flere grunner.

Kan vi nå etablere at gudstjenestene er foreldrenes ansvar?

Det er en del ting jeg vil ha inn i skolen, og det er mange ting vi som samfunn vi vil ha inn i skolen. Å ta med kristne elever på gudstjeneste bør derimot være foreldrenes ansvar – ikke fellesskolens.

Norske elever fortjener en ny seksualitetsundervisning

Elever som sexutnyttes i fadderordninger på videregående og gutter som ikke helt vet hvordan de skal tolke jentene har en ting til felles – de har behov for en bedre, grundigere og mer fokusert seksualitetsundervisning. Da slipper vi kanskje i fremtiden middelaldrende advokater som forsvarer voldtekt også…

Skolegudstjenestene må ut av fellesskolen

I løpet av det siste tiåret har statskirken vært i en skilsmisseprosess med staten. Skolegudstjenestene er en av kirkens privilegier som bør forsvinne i den videre prosessen.

Regjeringen angriper asylbarna

Horne vil svekke rettighetene til de enslige mindreårige asylsøkerne med nytt lovforslag. Denne jakten på asylbarna må stoppes.

Dette sementerer det kjønnstypiske ved aktivitetene…

Psykolog Lindgren hevder man nedvurderer ”jenteaktivitetene” når man kritiserer SFO-programmet ved Steindal skole. Problemet er tvert i mot at skolen sementerer noen aktiviteter som kjønnede.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS