Jeg vil komposteres

Hensynet til miljøet, tilgangen på ledige arealer, og endringer i befolkningens livssyn og syn på eksistensielle spørsmål tilsier at vi må ha nye, bedre og flere metoder for å ta et siste farvel.

Kristendommen og de andre

KRLE-faget er et minefelt, for foreldrene, for elevene, for lærerne, og for Norge.

KRLE må evalueres – det er ikke masterstudentenes jobb..

En nylig innlevert masteroppgave på det Teologiske Menighetsfakultetet gjennomgår argumentasjonen for og imot KRLE – det er bare synd regjeringen ikke ønsker å vite hva som faktisk foregår i faget.

Prinsippløs sekularisme

Når Marianne Sunde krever en religionsfri riksavis går hun ned en farlig sti.

Burkini, det har vi da ikke noe med…

Det har stormet mot Finnsnes barneskole etter vurderingen om å tillate burkini, men dette har vi da ingenting med….

Brudd på grunnloven og likebehandlingen av trossamfunnene

Forslaget om å store engangstilskudd til den Den norske kirke uten tilsvarende støtte til andre tros- og livssynssamfunn er intet mindre enn i strid med grunnloven, brudd på likebehandlingen av trossamfunnene, og rimelig uspiselig, men dessverre ikke uventet etter den såkalte "prestelønnssaken".

Jeg flagger – fordi jeg kan!

Ingen ville merket det om jeg lot være å flagge med regnbueflagget eller biflagget i dag. Nettopp derfor gjør jeg det – fordi jeg kan.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS