Det er 62 000 gudstjenester i året

Den norske kirke avholder 62 000 gudstjenester i året. Det burde være mulig for elevene å få deltatt på en av disse fremfor å gå på gudstjenester i skoletiden

Du skal ikke lyve, Emil André…

Husker du det åttende budet, Emil André? Det om at du ikke skal lyve.

Du lurer i Aftenposten på hva som er problemet med skolegudstjenester. Du hevder også at det å ikke ha skolegudstjenester er å avvise religionens plass i samfunnet og at Human-Etisk Forbund skyver muslimer og nye landsmenn foran seg i kampen mot skolegudstjenester. Det første skal jeg hjelpe deg med, nummer to skal jeg avkrefte at stemmer, og nummer tre vil jeg hevde er direkte løgn.

Muslimene er ikke problemet…

I Fædrelandsvennen 27. oktober beskylder Inger Juvastøl «de politisk korrekte» for å ville skåne muslimene når det kommer til skolegudstjenester og religiøse symboler. Dette er en påstand tatt ut av løse luften.

En kamp for likebehandling

Terje Berentsen viser manglende kontroll på regelverket som eksisterer for gudstjenester i skoletiden. Da er det ikke rart at han hevder at det er «de andre» som skal lage alternativer til skolegudstjenestene, og ikke skolen. Dette er altså feil.

Jul i fellesskolen – for alle barna

Terje Berentsen skriver at evolusjonsteorien er ateistisk forkynnelse og at andre trossamfunn selv får stå for alternative opplegg i skolen – begge deler er feil.

En utfordring til bispemøtet

Jeg har tidligere utfordret Bjørgvinsbispen – nå går utfordringen min til hele bispekollegiet; Sett krav til skolene dere inviterer på skolegudstjeneste.

La helsesøster dele ut kondomer!

At Alta Kristne grunnskole flytter seksualitetsundervisningen til sjuende klasse er kanskje problematisk, men at helsesøster har fått munnkurv og begrensninger i praksis er ikke tolererbart.

Det får da være grenser

Fraværsgrensen er et brennhet tema, allikevel må vi forvente at debattantene er redelige, også statssekretærer.

Skolegudstjenester

Regelverket for gudstjenester i skoletiden er ikke vanskelig. Allikevel er det mange skoler som ikke klarer å følge opp dette regelverket – på tross av at regelverket snart feirer 10 års jubileum. Dette må skolene rette opp. Regelverket må være oppfylt for at det i det hele tatt skal være lov for skolene å ha gudstjenester i skoletiden.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS