At noe har vært sånn lenge er ikke et godt argument

Den norske kirke har hatt ansvaret for gravferdsforvaltningen i de fleste norske kommuner i lang tid. Det betyr ikke at det er riktig at det er slik og det er et dårlig argument for at de skal fortsette med det.

Gravferdsloven trenger radikal reform

Vårt Land skrev 1. mai om regjeringens forslag om å tillate urnevegger og at de vil gjøre kremasjon til likeverdig med kistebegravelser. Dette er gode oppmykninger av det som i dag er en for streng lov. En gravferdslov som sårt trenger en radikal reform. Av hensyn til befolkningsmangfoldet, av plassmangel, og miljøet.

Dagens kirkevalgordning er umusikalsk

Gard Sandaker-Nielsen kritiserer Human-Etisk Forbund for vårt standpunkt på dagens ordning med kirkevalg sammen med offentlige valg. Kritikken fra Sandaker-Nielsen er både helt på kornet og tar samtidig for lite hensyn til at Norge har et livssynsmangfold. I et samfunn som visstnok ikke har en statskirke så må Kirken innse at koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg er, for å si det mildt, umusikalsk. Det strider mot ideen om et livssynsåpent samfunn.

Feil at prester skal gi dødsbudskap til alle

Politiet skal ikke nødvendigvis gå med dødsbudskap, men de skal slutte å outsource denne oppgaven til ett trossamfunn. Å overbringe en slik alvorlig beskjed er det offentliges ansvar, ikke prestenes.

Skolen skal ikke være unødvendig stressende

Ordens- og adferdskarakterene i skolen er i stor grad meningsløse karakterer uten betydning. FPUs forslag om å innføre dem fra 3. klasse for å vende barna til stress og regler i arbeidslivet er på grensen til forkastelig.

Misforstått støtte

Det er ikke uventet, men det er synd at Vårt Land støtter dagens ordning hvor prester ofte er de som kommer med dødsbudskap. En ordning som ikke tar hensyn til tros- og livssynsmangfoldet og som ikke favner om fellesskapet.

Kirken bør si nei

Det er forståelig at norske prester ønsker ordentlig betalt og gode ordninger for arbeidet sitt. Det er likevel ikke det som er det store problemet med at staten bruker Den norske kirke til å gå med dødsbudskap fremfor å gjøre dette selv. Ordningen i seg selv er problemet.

Etisk tenkning innebærer også selvransakelse

Dette debattinnlegget ble trykket i en forkortet utgave av Bergens Tidende 19.12.2019 under tittelen "Hva med litt selvransakelse, biskop Nordhaug?".

Skolen bør være en arena for alle, og da bør også tros- og livssynssamfunn reflektere over om oppleggene vi tilbyr ut til skolene er forkynnende eller kan være forkynnende for en del.

Skolens fellesskapsansvar

Dette debattinnlegget ble trykket i Dagbladet 18.12.2019 under tittelen "Foreldre kan ta med barna i kirken selv".

Skolen skal skape gode fellesskap og arenaer for refleksjon og samhold. Derfor bør ikke skolene legge opp til deltakelse i trossamfunns religiøse ritualer.

Veilederen for skolegudstjenester må revideres

Om det skal være slik at norske skoler skal ha muligheten til å ta med elevene på religionsutøvelse i skoletiden så må skoler og kommuner få strammere og bedre veiledning enn de får i dag.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS