Lærerne må trygges under pandemien

Jeg tester meg for korona jevnlig fordi jeg mener det er det eneste riktige å gjøre når regjeringen ikke tar ansvar for lærernes trygghet.

Det tar tid å snu når man ikke bruker mulighetene

Det er ikke rart det tar flere år med maktposisjon for å snu utviklingen når man ikke bruker de mulighetene som finnes for å gjøre det. Da nytter det ikke å vente enda lenger på en plan, som forhåpentligvis også vil inkludere Fana og Ytrebygda.

Snakk om å ri sine egne hester...

Ungdommene i Bergen sør trenger faktiske steder å være på fritiden. Bekjempelse av ungdomskriminalitet, mobbeombud, og miljøkoordinatorer på de videregående skolene vil ikke skape fritidsarenaer for barn og unge i bydelene våre.

Kommunen svikter barn og ungdom i Bergen sør

Igjen ser Bergen kommune en situasjon med kraftig utbygging i nye områder, og igjen ser vi at kommunen ikke gjør det de må for å skape de sosiale tilbudene til ungdommene, som følger med utbyggingen.

Et nødvendig hensyn

Vårt Land klarer ikke å se bort fra egne privilegier når de hevder at Tros- og livssynsutvalget har gjort et unødvendig hensyn når de anbefaler at osloskolene stopper med skolegudstjenester eller flytter deltagelse på slikt til kveldstid. Tvert om, det er et svært nødvendig hensyn.

At noe har vært sånn lenge er ikke et godt argument

Den norske kirke har hatt ansvaret for gravferdsforvaltningen i de fleste norske kommuner i lang tid. Det betyr ikke at det er riktig at det er slik og det er et dårlig argument for at de skal fortsette med det.

Gravferdsloven trenger radikal reform

Vårt Land skrev 1. mai om regjeringens forslag om å tillate urnevegger og at de vil gjøre kremasjon til likeverdig med kistebegravelser. Dette er gode oppmykninger av det som i dag er en for streng lov. En gravferdslov som sårt trenger en radikal reform. Av hensyn til befolkningsmangfoldet, av plassmangel, og miljøet.

Dagens kirkevalgordning er umusikalsk

Gard Sandaker-Nielsen kritiserer Human-Etisk Forbund for vårt standpunkt på dagens ordning med kirkevalg sammen med offentlige valg. Kritikken fra Sandaker-Nielsen er både helt på kornet og tar samtidig for lite hensyn til at Norge har et livssynsmangfold. I et samfunn som visstnok ikke har en statskirke så må Kirken innse at koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg er, for å si det mildt, umusikalsk. Det strider mot ideen om et livssynsåpent samfunn.

Feil at prester skal gi dødsbudskap til alle

Politiet skal ikke nødvendigvis gå med dødsbudskap, men de skal slutte å outsource denne oppgaven til ett trossamfunn. Å overbringe en slik alvorlig beskjed er det offentliges ansvar, ikke prestenes.

Skolen skal ikke være unødvendig stressende

Ordens- og adferdskarakterene i skolen er i stor grad meningsløse karakterer uten betydning. FPUs forslag om å innføre dem fra 3. klasse for å vende barna til stress og regler i arbeidslivet er på grensen til forkastelig.

Sider