Kirken tilrettelegger for diskriminering av norske elever

Dette debattinnlegget ble trykket i 13.10.2016 under tittelen "Kirken tilrettelegger for diskriminering av norske elever".

Mange norske barn blir diskriminert og stigmatisert

2874 ganger hvert eneste år arrangeres skolegudstjenester. I mange av disse blir norske barn diskriminert og stigmatisert.

Kirken og biskopene vet at ordningen dagens fritaksordning ikke fungerer godt nok. De vet at mange elever og foreldre hvert år opplever dette som problematisk og vanskelig. Elever settes til undervisning i matematikk, må fjerne tyggegummi fra pulter eller må lære om gudstjenester.

Som arrangør av gudstjenester i skoletiden er Den norske kirke moralsk medansvarlig når mange skoler bryter og tøyer regelverket som må være oppfylt for at skolene skal kunne delta i gudstjenester.

Den norske kirke kan ikke unnskylde seg med at dette er skolens juridiske ansvar. Kirken må kunne stå moralsk inne for det opplegget skolene legger opp til. Med sitt fokus på nestekjærlighet og omsorg for de svake i samfunnet kan de ikke leve med at de er med på å skape diskriminering og stigmatisering i norske skoler.

Kirken står og ser på at barn blir stigmatisert i skolen i dag – er Kirken sitt ansvar bevisst?

Christian Lomsdalen
Christian har misforstått blogging, men skriver mye. Stort sett om skole, politikk, religion, eller teknologi. Grunnleggende nerdete, og feminist, ateist, og humanist.
Mine Innfall, Lomsdalen.im