Prinsippløs sekularisme (kort)

Dette debattinnlegget ble publisert av Aftenposten 26.07.2016 under tittelen "Prinsippløst å forlange at Aftenposten skal være religionsfri" og trykket i Aftenposten 27.07.2016 med tittelen "Prinsippløs sekularisme". Det finnes også i en uforkortet utgave her.

Når Marianne Sunde krever en religionsfri riksavis går hun ned en farlig sti.

Religiøse skribenter er problematisk for henne fordi hun som mener at religion er en privatsak burde slippe å lese slikt. At avisen burde ta for seg innsiktsfulle og allmenngyldige kommentarer. Underforstått at religiøse vinklinger ikke kan bidra med dette. Dette er problematisk og blir bare en prinsippløs sekularisme.

Jeg jobber for en sekulær stat, som ikke forskjellsbehandler. En sekulær stat der alle kan ha den tro de selv ønsker. Da må basis være menneskerettighetene. Religionsfrihet er ikke bare har rett til private (ikke-)tro, også rett til å utøve, bekjenne og arbeide for dette i det offentlige rom.

Det vil være uheldig, og diskriminerende om aviser nekter avisinnlegg FORDI skribenten er religiøs eller fører en religiøs argumentasjon. Når avisen ikke mangler sekulære eller ateistiske skribenter må fokuset være mangfoldet og å speile befolkningen.

Religion er ingen reell privatsak. Vi at religion betyr mye for svært mange. Derfor er det slik at hvis vi skal jobbe mot et mer rettferdig, likestilt og inkluderende samfunn så må man ta menneskers religion på alvor, og tørre å ta diskusjonene. Også i media. Da må vi akseptere religiøse begrunnelser og religiøse skribenter, også i riksavisene.

Christian Lomsdalen
Christian har misforstått blogging, men skriver mye. Stort sett om skole, politikk, religion, eller teknologi. Grunnleggende nerdete, og feminist, ateist, og humanist.
Mine Innfall, Lomsdalen.im