Dagens kirkevalgordning er umusikalsk

Gard Sandaker-Nielsen kritiserer Human-Etisk Forbund for vårt standpunkt på dagens ordning med kirkevalg sammen med offentlige valg. Kritikken fra Sandaker-Nielsen er både helt på kornet og tar samtidig for lite hensyn til at Norge har et livssynsmangfold. I et samfunn som visstnok ikke har en statskirke så må Kirken innse at koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg er, for å si det mildt, umusikalsk. Det strider mot ideen om et livssynsåpent samfunn.

Feil at prester skal gi dødsbudskap til alle

Politiet skal ikke nødvendigvis gå med dødsbudskap, men de skal slutte å outsource denne oppgaven til ett trossamfunn. Å overbringe en slik alvorlig beskjed er det offentliges ansvar, ikke prestenes.

Skolen skal ikke være unødvendig stressende

Ordens- og adferdskarakterene i skolen er i stor grad meningsløse karakterer uten betydning. FPUs forslag om å innføre dem fra 3. klasse for å vende barna til stress og regler i arbeidslivet er på grensen til forkastelig.

Misforstått støtte

Det er ikke uventet, men det er synd at Vårt Land støtter dagens ordning hvor prester ofte er de som kommer med dødsbudskap. En ordning som ikke tar hensyn til tros- og livssynsmangfoldet og som ikke favner om fellesskapet.

Kirken bør si nei

Det er forståelig at norske prester ønsker ordentlig betalt og gode ordninger for arbeidet sitt. Det er likevel ikke det som er det store problemet med at staten bruker Den norske kirke til å gå med dødsbudskap fremfor å gjøre dette selv. Ordningen i seg selv er problemet.

Veilederen for skolegudstjenester må revideres

Om det skal være slik at norske skoler skal ha muligheten til å ta med elevene på religionsutøvelse i skoletiden så må skoler og kommuner få strammere og bedre veiledning enn de får i dag.

Dehumanisering er et problem

Når konservative religiøse grupper snakker om homofili som en defekt, noe å fikse, er det i realiteten en dehumanisering, en reduksjon av menneskeverdet til de det gjelder.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS