Også Vaksdøler trenger livssynsnøytrale seremonirom

Vi i Human-Etisk Forbund er svært glade for at kirkevergen i Vaksdal ønsker livssynsnøytrale seremonirom. Vi tenker at dette vil være positivt for Vaksdals innbyggere, særlig for alle som ikke opplever Kirken som det rette stedet for livets store seremonier.

#JeSuisSamuel: De viktige verdiene i skolen er under angrep

Menneskeverd, menneskerettigheter, kritisk tenkning, likeverd, respekt og kulturelt mangfold. Viktige verdier fra opplæringsloven, og verdifulle redskaper for barn og ungdom som samfunnsborgere. Betydningen av å undervise i verdiene, blir kraftig tydeliggjort i møte med mennesker som er villige til å drepe for å hindre lærere som Samuel Paty i å gjøre nettopp det.

Jeg tester meg ofte, det er det eneste etisk riktige å gjøre

Jeg tester meg for korona jevnlig fordi jeg mener det er det eneste riktige å gjøre når regjeringen ikke tar ansvar for lærernes trygghet. Som lærer på videregående har jeg ansvar for tre klasser på mer enn 30 elever og en klasse med 16 elever. En av klassene er en programfagsklasse, så den har elever fra de fleste av skolens klasser. Fra både VG2 og VG3. Det er svært mange nærkontakter i løpet av en fjortendagersperiode.

Lærerne må trygges under pandemien

Jeg tester meg for korona jevnlig fordi jeg mener det er det eneste riktige å gjøre når regjeringen ikke tar ansvar for lærernes trygghet.

Det tar tid å snu når man ikke bruker mulighetene

Det er ikke rart det tar flere år med maktposisjon for å snu utviklingen når man ikke bruker de mulighetene som finnes for å gjøre det. Da nytter det ikke å vente enda lenger på en plan, som forhåpentligvis også vil inkludere Fana og Ytrebygda.

Snakk om å ri sine egne hester...

Ungdommene i Bergen sør trenger faktiske steder å være på fritiden. Bekjempelse av ungdomskriminalitet, mobbeombud, og miljøkoordinatorer på de videregående skolene vil ikke skape fritidsarenaer for barn og unge i bydelene våre.

Kommunen svikter barn og ungdom i Bergen sør

Igjen ser Bergen kommune en situasjon med kraftig utbygging i nye områder, og igjen ser vi at kommunen ikke gjør det de må for å skape de sosiale tilbudene til ungdommene, som følger med utbyggingen.

Et nødvendig hensyn

Vårt Land klarer ikke å se bort fra egne privilegier når de hevder at Tros- og livssynsutvalget har gjort et unødvendig hensyn når de anbefaler at osloskolene stopper med skolegudstjenester eller flytter deltagelse på slikt til kveldstid. Tvert om, det er et svært nødvendig hensyn.

At noe har vært sånn lenge er ikke et godt argument

Den norske kirke har hatt ansvaret for gravferdsforvaltningen i de fleste norske kommuner i lang tid. Det betyr ikke at det er riktig at det er slik og det er et dårlig argument for at de skal fortsette med det.

Gravferdsloven trenger radikal reform

Vårt Land skrev 1. mai om regjeringens forslag om å tillate urnevegger og at de vil gjøre kremasjon til likeverdig med kistebegravelser. Dette er gode oppmykninger av det som i dag er en for streng lov. En gravferdslov som sårt trenger en radikal reform. Av hensyn til befolkningsmangfoldet, av plassmangel, og miljøet.

Sider

Abonner på Mine Innfall RSS